093 482 62 99

GIỎ QUÀ TẾT QN 01

850.000 VNĐ

Bao gồm:

  1. Rượu Red label
  2. Kẹo Arco Frutal
  3. Nho khô Raisins
  4. NesCafe 3 in 1
  5. Kẹo Fox
  6. Bánh Danisa 200g
  7. Bánh Custas lớn 12 packs